ČTENÍ Z AKÁŠICKÝCH ZÁZNAMŮ

NAUČTE SE NAČÍTAT ZPRÁVY ZE ZÁZNAMŮ PRO SEBE I PRO DRUHÉ

KURZEM PROVÁZÍ VERONIKA CHAUVET D’ARCIZAS

Nalezněte odpověď na vše, co vás zajímá

Akášické záznamy

Lze zde najít

HLAVNÍ ČÁST KURZU

Od A do Z vše, co potřebujete znát pro plnohodnotnou praxi načítání z akášických záznamů pro sebe i druhé

Úvod – přehled kurzu

Co jsou akášické záznamy – kde jsou uloženy, s kým se zde setkáváme, co můžeme čekat a jaké kvality nesmíme opomíjet

Pravidla – základní pravidla pro vstup do akášických záznamů

Příprava – jak se ideálně naladit pro samotný vstup, důležitá část samotné praxe a úspěšného čtení

Proces – jak vstoupit do záznamů, práce s informacemi, kdy lze začít

Osobní čtení – důležité body pro čtení, jak získat informace pro sebe, co může stát v cestě

Čtení pro druhé – pravidla a tipy do praxe při čtení pro druhé

Závěr

Prohloubení praxe

Doprovodná videa - osobní praxe

Doprovodná videa - čtení pro druhé

Doprovodná videa - akášické záznamy v denním životě

Součástí kurzu

Možnost osobní konzultace s Veronikou (konzultace v délce 1 hodiny dle potřeby)

Tématická Zoom setkání minimálně 3x ročně, více ZDE

Emailová podpora a nastavení ideální osobní praxe

Dále také: Prohloubení praxe - audio nahrávky

Důležitost osobní praxe

Co dělat když zprávy nepřichází

Kolektivní vrstva

Komunikace se zesnulými

Partnerské čtení 

Různá forma zpráv

Vnímání strachu

BONUSY

Přípravná meditace pro spojení se Zemí a Vesmírem

Ukázka osobního a kolektivního čtení

Webinář: Úvod do akášických záznamů

PDF Kouzlo osobní praxe

Záznam setkání Kam už NE (o limitech v praxi)

Výhody osobní praxe

Získání odpovědí na všechny vaše otázky

Konkrétní techniky pro zlepšení vztahů, zdraví, financí a dalších sfér života

Nadhled na životní situace, které se přejete změnit

Doporučení přímo pro vás

Poznání svých silných stránek a možnosti jejich rozvoje

Podpora pro váš profesní život

Detailní doporučení pro rozvoj a efektivitu vašeho podnikání

Posílení důvěry v život a důvěry v sebe

Poznání sama sebe z zcela nové perspektivity

Výhody praxe pro druhé

Zprostředkování darů duše, možnosti jejich rozvoje a celková doporučení na způsoby osobního rozvoje

Podpora při konzultacích s širokým zaměřením

Zprostředkování odpověd na otázky klientů

Možnosti kombinace s dalšími technikami

Doplnění již stávající praxe v mnoha oblastech osobního rozvoje

Možnosti finančního příjmu

Zvolit kurz nebo osobní čtení?

Kurz

Možnost kdykoli si načíst informace ze záznamů

Chci si chodit pro odpovědi pravidelně

Mám čas kurzem projít a věnovat se praxi 2-3 týdně alespoň 30 minut

Chci rozvíjet praxi čtení pro druhé

Cítím silné volání si sám/sama odpovědi načíst

Chci znát nejen informace, ale také pracovat s energií AZ (čerpat zde důvěru, klid, sílu, jasnost)

Osobní čtení

Zatím nemám zkušenost s načítáním z akášických záznamů

Aktuálně se nechci věnovat rozvoji vlastní praxe

Chci znát podrobné a rozsáhlé informace v krátkém čase

Chci rozvíjet své podnikání, tvorbu nabídky a služeb bez nutnosti mé vlastní praxe v AZ

Toužím poznat odpovědi, ale technika samotná mě neláká

Přehled kurzu

Cena kurzu: 15 900,- Kč

Přemýšlíte o kurzu?

Zamluvte si poznávací hovor, na kterém probereme, zda je kurz čtení z akášických záznamů v souladu s vaším záměrem.

Platbu kurzu je možné rozdělit na 4 splátky

1 splátka činí 3975,- kč

Kurzem prošlo již téměř 40 účasníků

A jak s akášickými záznamy pracují?

„Akášické záznamy jsem si zamilovala. Využívám je ve své vlastní praxi svého osobnostního rozvoje a stejně tak i při práci s klienty. Jsou mojí každodenní součástí. 
 
Tato jemnohmotná technika mě baví zejména proto, že načtené informace jsou čisté, tedy jsou čistě toho, komu je načítám. Jinými slovy nedochází tam k žádnému zkreslené či filtru, který by stáčel význam informací nějakým jiným směrem. Ano, klade to důraz na mě a mou přípravu pobytu v neutralitě, což je pro mě základní stavební prvek pro kvalitní práci s nimi.
 
Při tvorbě služeb i její realizaci využívám Akášické záznamy hojně. Aktuálně rozvíjím studium pozemských informací obohacených o nadhled z Akáši. Například pro práci s Bachovými esencemi či Human designem.
 
Miluju cestování, a tak při toulání se po světě mě baví vstupovat do kolektivní vrstvy navštívených míst a přinášet krátké vzkazy od nich pro naše současné dny. „
 
Jana Lochmanová
„Ve své práci vycházím nejen z klasických koučovacích metod, ale i z moudrosti Ákášických záznamů. Z tohoto prostoru načítám Dary duše a vhledy k vybraným tématům, které klientky aktuálně řeší. Prostor Ákášických záznamů pro mě znamená možnost pohlédnout na cokoli z mnohem větší perspektivy, z mnohem větší hloubky. Kromě vhledů pro klientky si do tohoto prostoru sama chodím pro jeden konkrétní pocit, který je pro mě velmi důležitý. DŮVĚRA. Důvěra v sebe, důvěra ve své dary, důvěra v život, důvěra v proces … Dalo by se říci, že prostor Ákášických záznamů se stal jedním z mých životních zdrojů, odkud čerpám sílu, moudrost, klid a již zmíněný pocit důvěry a bezpečí.  „
 
Eva Obstová