DARY DUŠE

Dary duše jsou jedinečnou součástí každého z nás. Každý z nás nese své dary hluboko uvnitř a z této hloubky naše dary promlouvají. Promlouvají k nám i ke světu kolem. 

Čím více své dary žijeme tím lehčeji se nám v životě jde. A to neznamená, že náš život je bez problémů a bez výzev. Dary duše nám ale ukazují směr i způsob, jakým si zachováváme sami sebe a procházíme životem s pocitem naplnění.

Pakliže vás láká své dary poznat a především je prožít, využijte načtení darů duše.

NAČTENÍ DARŮ DUŠE OBSAHUJE

ZÓNA POZNÁNÍ

Část poznání nabízí popis každého vašeho daru samostatně. Každý dar má svou nahrávku načtenou z akášických záznamů a je doplněn o základní parametry uvedené níže. 

Poznání je důležitou, avšak ne jedinou součástí žití darů. Poznání by vždy mělo být podpořeno prožitkem. 

Každý dar nese své parametry:

Naplnění / intenzita (aktuální naplnění a celková kapacita) vyjádřeno procenty

Mechanika daru (jak daný dar pracuje, působí interně i ve vztahu k druhým, jak se vyvíjí)

Spojení s částí těla

Symbol pro posílení či harmonizaci

Síla projevu (v čem tkví a vyobrazení napříč časem)

Podporující místo

ZÓNA PROŽITKU

(osobní)

Zóna prožitku doplňuje úvodní poznání. V této části se pouštíte hlouběji do praxe, využíváte aktivace a techniky pro vnímání darů uvnitř sebe. Tato část nekončí přečtením a poslechem, ale pokračuje jako součást vašich dní. Postupně se vyvíjí a vede vás k vlastnímu nitru. 

Zóna každého je zcela jedinečná a vaši jedinečnost odráží. Právě v této části dochází k rozvoji a probouzení darů, které se následně propisují do celého vašeho života.

Zóna prožitku obsahuje

Místo aktivace (vedená vizualizace s vlastním energetickým místem pro aktivaci darů, doplněno hudbou)

Aktivační element a jeho forma (voda / oheň / země / vzduch a kombinace)

Technika prožtku v těle (osobní technika pro aktivaci, může mít různou podobu, nejčastěji pohybové cvičení, aromaterapie, dechová cvičení, osobní rituál)

Další doporučení vychazející z vaší jedinečnosti

ZÓNA PROŽITKU

(obecná)

Tato část obsahuje obecná doporučení a techniky pro prohloubení darů

Zóna prožitku obsahuje

Specifické techniky a pomůcky pro rozvoj darů

Energetická cesta za dary duše

Transmise pro ukotvení darů duše

NAČTENÍ DARŮ DUŠE PROBÍHÁ NAČTENÍM Z VAŠICH AKÁŠICKÝCH ZÁZNAMŮ

Součástí načtení je

Úvodní 20 minutová konzultace

Načtení darů do 3 týdnů od vstupní konzultace

Vlastní stránka se všemi zónami darů

Audio a PDF s písemnými informacemi ke stažení

Čtení pro vás připravuje Veronika Chauvet d´Arcizas

Veronika je průvodkyní v akášických záznamech. Věnuje se osobním čtením, kolektivním a dále ve svém kurzu učí druhé, jak načítat ze záznamů. 

Ve své práci se věnuje celkové osvětě o možnostech akášických záznamů a v České republice navyšuje povědomí o tom, jaké možnosti jako lidé máme.

Cena čtení: 7000,-

Akuálně probíhá předprodej za letní cenu. V letních měsících bude doplněna zóna prožitku – obecná část.

Každý měsíc je vypsán omezený počet čtení

Pakliže je aktuálně možnost čtení vyprodána, vyčkejte na začátek nového měsíce, kdy se otevřou nová místa ke čtení

V případě dotazů pište na: veronika@ateliersante.net