Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup online produktů a služeb na stránce Ateliersane.net, jejímž poskytovatelem je Bc. Veronika Chauvet d´Arcizas, IČO 07944527.
  2. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování prodeje a služeb uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen klient) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese ateliersante.net 
  3. Internetový obchod Atelier Sante nabízí online produkty a služby za účelem vzdělávání, prevence a poskytnutí konzultací v oblasti zdraví a osobního růstu.
 2. Uzavření smlouvy
  1. Produkty a služby uvedené na webové stránce slouží informativně a poskytovatel není nucen uzavřít smlouvu o poskytování služeb.
  2. Na webové stránce jsou vždy uvedena specifika nabízeného produktu či služeb. To zahrnuje informace o ceně a možnostech realizace služeb či zpřístupnění produktu.
  3. Pro objednání produktu či služby slouží Objednávající formulář SimpleShop.
  4. Smluvní vztah vzniká při doručení Objednávajícího formuláře na adresu poskytovatele pomocí internetové adresy.
  5. Klient si je vědom, že pro poskytování online služeb je nutné využít online platformy sloužící pro komunikaci jako je Zoom, Skype, WhatsApp, FaceTime a další.
 3. Cena produktů, služeb a platební podmínky
  1. Ceny služeb a produktů jsou vždy aktuálně uvedeny na odpovídající webové stránce. Ceny jsou konečné, zahrnující veškeré poplatky a jejich cena nemůže být upravena po domluvě.
  2. Platba může být provedena následovně
   1. Pomocí platební brány PayPal
   2. Převodem na účet
   3. Přes platební bránu
 4. Dodání produktů a služeb
  1. Po zaplacení bude produkt zaslán na emailovou adresu kupujícího v odpovídající formě (audio, video, PDF a další) či budou zpřístupněni údaje pro přístup do členské sekce.
  2. Po zaplacení služeb bude do 3 pracovních dnů stanoven termín konzultace či dalšího rozvrhu služeb. Časový harmonogram služeb následně podléhá osobní dohodě mezi poskytovatelem služeb a klientem.
 5. Odstoupení do smlouvy
  1. Vzhledem k povaze internetového obchodu není možné po zaplacení odstoupit od smlouvy. Kupující se vzdává nároku na reklamaci produktů či konzultace a vrácení peněz.
 6. Změna rezervace 
  1. Změna rezervace termínu konzultace je možná minimálně 24h před dohodnutým termínem. Termín konzultace nelze změnit 24h a pakliže se klient nemůže dostavit, konzultace propadá.
 7. Práva a povinnosti poskytovatele
  1. Poskytoval dodržuje Obecná ustanovení pro ochranu osobních údajů v soulade se zákonem o GDPR. Více informace zde.
  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo zbavení přístupových údajů při podezření na šíření obsahu bez svolení poskytovatele.
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny nabízených produktů a služeb.
  4. Poskytovatel se zavazuje k poskytování služeb v maximální možné kvalitě.
  5. Prodávající předmětné služby neodpovídá za škody, které vzniknou uživateli či třetí osobě v souvislosti s využíváním předmětné služby.
 8. Práva a povinnosti klienta
  1. Klient se zavazuje k nešíření placeného obsahu (produktů a služeb) bez svolení poskytovatele.
  2. Klient má právo na stanovení vhodného harmonogramu při poskytování služeb.
  3. Klient má právo na poskytnutí produktů či služeb po zaplacení stanoveného poplatku.
  4. Klient má právo na změnu termínu konzultace a to 48 hodin před stanovením termínem. V takovém případě dojde ke změně termínu po vzájemné domluvě mezi poskytovatel a klientem. Při zrušení termín do 48 hodin před termínem je klient nucen uhradit plnou částku za odpovídající konzultaci.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Obchodní podmínky i smlouvy se řídí právem České republiky.
  2. Poskytovatel má právo na změnu Obchodních podmínek.